Tuesday, January 26, 2010

DOA...

DOA-DOA UNTUK KEBAIKAN KELUARGA DAN ZURIAT YANG DIPETIK DARI AL-QURAN

(Dimanfaatkan dari buku Didik Anak Cara Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam karangan Muhammad Nur Abdullah Hafiz Suaid)

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

1)
"Wahai Tuhan kami! Jadikanlah Kami berdua: orang-orang Islam (yang berserah diri) kepadaMu, dan Jadikanlah
daripada keturunan kami: umat Islam (yang berserah diri) kepadaMu”
(Al-Baqarah: 128)

2)
"Wahai Tuhanku! kurniakanlah kepadaKu dari sisiMu zuriat keturunan Yang baik; Sesungguhnya Engkau
sentiasa mendengar (menerima) doa permohonan".
(Ali Imran: 38)

3)
"Wahai Tuhanku! Jadikanlah negeri Makkah ini negeri Yang aman, dan jauhkanlah daku dan anak-anakku dari
perbuatan menyembah berhala.”
(Ibrahim: 35)

4)
"Wahai Tuhanku! Jadikanlah daku orang Yang mendirikan sembahyang dan Demikianlah juga zuriat
keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku.”
(Ibrahim: 40)

5)
“Wahai Tuhan kami! Berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku serta bagi orang-orang Yang beriman,
pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan”
(Ibrahim: 41)

6)
"Wahai Tuhan kami, berilah Kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami: perkara-perkara Yang
menyukakan hati melihatnya, dan Jadikanlah Kami Imam ikutan bagi orang-orang Yang (mahu) bertaqwa.”
(Al-Furqan: 74)

7)
"Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatMu Yang Engkau kurniakan kepadaKu
dan kepada ibu bapaku, dan supaya Aku tetap mengerjakan amal soleh Yang Engkau redai; dan Jadikanlah sifatsifat
kebaikan meresap masuk ke Dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepadaMu, dan
Sesungguhnya Aku dari orang-orang Islam (yang tunduk patuh kepadaMu)".
(Al-Ahqaf: 15)

Semoga ALLAH menerima amalan2 kita dan dikurniakan kita akan zuriat yang soleh, amin...

ihsan dari www.muzir.wordpress.com

No comments:

Post a Comment

Comment

Happy New Year

Assalamualaikum semua.. Selamat tahun baru buat semua..